Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
GÜNDEM - “Su’dan” Sebeplerle Boğulmaya Çalışılan Ülke: “Sudan” - Ömer Öngüt
“Su’dan” Sebeplerle Boğulmaya Çalışılan Ülke: “Sudan”
GÜNDEM
Şinasi Çapa
1 Nisan 2009

 

"SU'DAN" Sebeplerle Boğulmaya Çalışılan Ülke: "SUDAN"

 

Sudan, önemli bir ülke. 5 milyon kilometre yüzölçümü ile (Türkiye'nin üç katı) Afrika'nın en büyük ülkesi. Verimli toprakları var. Başta petrol, uranyum ve bakır olmak üzere birçok yer altı zenginliklerine sahip. Neredeyse Afrika'nın yarısı ile sınırı var. Dünyanın en stratejik denizlerinden birisi olan Kızıldeniz'e kıyısı ve hakim bir konumu var. Sudan'ı kontrol eden bir emperyal güç Afrika'nın doğu yarısına hakim olabilir. Nil'in yukarısındaki konumu sebebiyle Mısır bile Sudan'a gebe sayılır.

Darfur, Sudan'ın ağrıyan karnıdır. Darfur'da su kaynakları, otlakların paylaşımı konusundaki uyuşmazlıklar kuraklığın etkisiyle büyümüş ve 2003'te çıkan yerel isyanı, kabileler ile hükümetin desteklediği milisler (Cancavitler) arasındaki çatışmalar izlemişti. Çatışmalar yüzünden binlerce insan ölmüş, milyonlarcası yerlerinden olmuştu. Birileri karar vermiş; Sudan bölünecek, parçalanacak ve elindekiler alınacaktır. Emperyalizmin oyunları bitmeden sürmektedir.

Darfur'da yaşayan hıristiyan azınlık Amerika başta olmak üzere Batılı emperyalist ülkeler tarafından kullanılmıştır. Burada yaşanan insanlık dramı üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi Sudan Devlet Başkanı Beşir'i tutuklama kararı aldı. İlk defa görevdeki bir devlet başkanı hakkında böyle bir karar verildi. Bu karara şimdiye kadar sadece iki batı ülkesi tarafından destek geldi. ABD ve Fransa. Arap Birliği Ülkeleri, İslam Konferansı Teşkilatı, Türkiye, Çin, İran gibi ülkeler karara karşı çıktılar. Çok daha büyük savaş suçları işleyen başka ülkeler ve liderler var. Bunlara karşı herhangi bir yaptırımda bulunulmaması çifte standardın en büyük göstergesidir. Zaten Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir bu kararı ' tanımadığını' ilan etti.

Gerçek savaş suçluları nerede?İsrail Filistin'i yakıp yıkıyor, Rusya Çeçenistan'ı haritadan siliyor, ABD Irak denilen bir ülke bırakmadı. BM nerede? İnsan hakları savunucuları hangi deliğe girdiler?

 

Sudan Batılı Emperyal Düzeni
Rahatsız Ediyor:

Sudan son yıllarda Çin ile çok yakın işbirliğine gitmiş, stratejik ilişkiler geliştirmiştir. Son 5 yılda Çin Sudan'da 6 milyar dolarlık yatırım yapmış, özellikle bu ülkede petrol alanında önemli sözleşmeler imzalamış ülke toplam dış satımının yüzde 65'ini Çin ile yapmıştır. Bütün bunlara Batılıların kayıtsız kalması düşünülemezdi.

Sudan, batıya karşı mücadele eden Afrikalılara önemli destek vermektedir.

Muhalifleri Ömer el Beşir'i "Afrika'nın Saddam'ı" olarak tanımlıyorlar. Buradan ABD ve Batı'nın niyetini anlayabiliriz.

Yüzyıllar boyunca "Kara kıta" batılı emperyalistlerin yağma, işgal ve talanlarına maruz kalmıştı. Milyonlarca insan köle pazarlarında hayvanlardan aşağı muamele görmüşlerdi.

Emperyalist batı, kara kıtanın toprakları cetvelle çizerek kardeşleri birbirlerine düşman ederek sun'i devletçikler kurmuşlar, zalimleri desteklemişlerdir.

"ABD yavaş yavaş Ortadoğu Petrollerine olan bağımlılıktan kurtulmayı amaçlamaktadır. Petrolün büyük bölümü Sudan'da, Darfur'da ve Darfur'a sınır ülkelerde. ABD 2012'den Afrika'dan ithal edeceği petrol miktarının şu anda Ortadoğu bölgesinden ithal ettiği petrole eşit olmasını amaçlıyor. Belki de bu nedenle ABD'deki Yahudi Kongresi geçen hafta Obama'ya bir çağrıda bulunarak Darfur'un işgal edilmesini istedi. Darfur konusunda alınan son kararda ABD ve Avrupa'daki Yahudi lobiler ve onlara bağlı medya, sivil toplum kuruluşları, örgütleri büyük rol oynadı.

... Bu güçler ne pahasına olursa olsun Çin ile yakın ilişki kuran stratejik konumdaki Sudan'ı parçalamayı kafasına koymuştu.

... Ocak 2005'te merkezî Sudan yönetimini güneydeki ayrılıkçı güçlerle federalizm konusunda anlaşmaya zorlayan Batılı güçler bu ülkeyi 5 ayrı devletçiğe ayırmak için yoğun çaba harcadı, harcıyor.

Örneğin; yüzölçümü 700 bin kilometrekare olan güney eyalette yaşayan 2. 5 milyon insanın % 17-18'i Hıristiyan olmasına karşın Batılı ülke ve güçler bu eyalette Hıristiyan bir devlet kurmak için her türlü pis oyunu oynamaktadır. Son bir yılda AB üyesi ülkelerden ve ABD'den bu eyaleti ziyaret eden bakan sayısı 23. Bölgeye çok yoğun Hıristiyan ve Yahudi misyoner akını var. Amaç 2011'de yapılacak ayrılma referandumunda Hıristiyan sayısını artırmak. Çünkü eyalet nüfusunun % 17-18'i Müslüman geri kalanlar ise ateist. Üstelik bu güney eyaleti Etiyopya, Kenya, Uganda, Kongo ve Orta Afrika gibi çok önemli ülkelere sınır ve yemyeşil bir bölge. Topraklarının % 40 otlaklık, % 30 tarıma elverişli, % 23 ormanlar ve % 7'si yüzeysel su alanları ile kaplı. Bu eyaletin 2011'de Sudan'dan ayrılması kararı alacağına kesin gözü ile bakılmaktadır. "(Hüsnü Mahalli. Darfur Gerçeği, Akşam, 13 Mart 2009)

 

Türkiye-Sudan İlişkileri:

Türkiye Sudan'da önemli işler yapmaktadır. Zaten bildiğiniz gibi Türkiye'nin dış siyasette Afrika açılımı var. Genel olarak bütün Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye sanayicileriyle, iş adamlarıyla, siyasetçileriyle Kara Kıta'ya adımlarını atıyor, kıta ülkeleriyle ilgileniyor, ilişkilerini istenilen düzeyde olmasa bile geliştirmeye çalışıyor. Sudan başta olmak üzere bize yakınlık duyan bütün ülkelerle yakın bir işbirliği içinde bulunmak ülkemize önemli ayrıcalıklar ve faydalar kazandıracaktır.

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Habeşistan Dışişleri Bakanı Seyun Nesfin'i Ankara'da misafir ettiğinde:

"Sudan'da mevcut sorunların aşılması için, mutlaka şu anda işbaşında bulunan Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde ve onun liderliği ve işbirliği gerekmektedir." diyerek Ömer El Beşir ile olan yakınlığı işaret etmektedir.

Sudan'ın üst düzey yönetimi, Türkiye tarafından en üst düzeyde tanınmakta, ilgi görmektedir. Türkiye'nin Sudan ilgisi sürmektedir.

Batılı emperyalistler işe burnunu sokmasalar her şey daha güzel olacak. İnsanlığı büyük felaketler bekliyor. Afrika kara yazgısından kurtulamayacak mı? Müslümanlar asırlık gaflet uykusundan ne zaman uyanacaklar?


  Önceki Sonraki