Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 173.SAYI - Ömer Öngüt
173.SAYI, Şubat 2008
Hakikat 173. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Biz iman kurtarmaya çalışıyoruz. Zâhirdekilerin imanını kurtarmak, dâhildekileri içeriye nüfuz ettirmek için. Zira içeriye nüfuz etmedikçe iman kökleşemez.

Âyet-i kerime'de:

"Hakk'a yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılıştan verdiği dine ver." buyuruluyor. (Rûm: 30)

Mühim olan nokta bu. İç âlemine yöneldiğin zaman, içte O'nu bulduğun zaman, O'nunla olduğun zaman; orada kal. Dışarıda bir şey yok. Dışarıda hiçbir şey yok. Yönel ama neye yönel? İç alemine yönel. Herkes dışarıya yöneliyor. Yönel deyince insan dışarıyı anlıyor. Hayır iç âlemine yönel. Namazını kıl, hacca git, sakal bırak bu dış. Anlattığımız iç.

Mühim olan gönüldür, dış alem değil. Hazret-i Allah gönülde olacak, Kelâmullah gönülde olacak, nurullah gönülde olacak. Dışarıda bir şey arama. Ne ararsan gönlünde ara. Olmuyor. Oldurmak için çalış. Esas gönül oluyor.

Halk büyük bir illete düçar olmuş. Zaten kendisi olmuş bir illet... Dünyaya dalmış, basireti kapanmış. Hiçbir sözden, hiçbir yazıdan anlamıyor. Akıl hocası çok, kendi aklını, kendi reyini beğeniyor. Âyet-i kerime hatırlatıldığı zaman kılı kıpırdamıyor.

Ama sonra ayılır, bir gün uyanır, ancak iş işten geçmiş olur.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"İnsanlar uykudadırlar, öldükten sonra uyanırlar." buyuruyor. (K. Hafâ)

Bir gün herkes uyanacak, ancak iş işten geçmiş olacak.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz gelecekle ilgili hadiseler hakkında haber verirken bir noktasında şöyle buyuruyorlar:

"Bir kimse hakkında ne kadar kahraman zattır, ne kadar zarif kişidir, o ne kadar akıllı kimsedir, diye övülür. Halbuki onun kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur." (Müslim, Fiten)

İşte bu zaman. Yani ruhu ölmüş, canlı cenaze.

Resulullah Aleyhisselâm'ın "Kendini kurtarmaya bak ve halk tabakasını bırak!" buyurduğu zaman bu zaman. Halk tabakasını bırakıp kendini kurtarma zamanı. Rabb'im kurtardıklarından etsin.

Bu emre; "Ey iman edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun." (Tahrîm: 6) Âyet-i kerime'si mucibince ehl-ü iyali de dahildir.

Dikkat ederseniz Cenâb-ı Hakk'ın izniyle lüzumu kadar bu halkı uyandırmaya çalıştık. Resulullah Aleyhisselâm'ın "İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış." emr-i şerif'ine ittiba ettik. Emr-i bilma'ruf ve nehy-i anil-münker vazifesini bihakkın yerine getirmeye gayret ettik.

Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, hiç kimseden çekinmeden hakikatleri neşrettik. Defaatle dergilerimizle, kitaplarımızla halkı uyandırmaya, her türlü hakikati duyurmaya çalıştık. Fakat ruh ölmüş. Ruh ölü olduğu için dirilmiyor.

Nitekim Hadis-i şerif'te bir yer var, Resulullah Aleyhisselâm "Ne zaman ki..." buyurduktan sonra "...herkes kendi görüşünü beğenir, kimse kimseyi tanımaz bir hâle gelirse..." diyerek bugünkü durumu tarif ediyor; "Herkes reyini beğenecek, kendi reyine göre hareket edecek." Ve işte o gün geldiğinde "O zaman kendini kurtarmaya bak ve halk tabakasını bırak!"

Onun için Hakk'a bak, halk tabakasını bırak. Hakk'ın hükmüne ram ol, halkın zannından uzak ol. Kendi reyini beğeniyor, kendi görüşünü beğeniyor, Allah-u Teâlâ'nın hükmünü, ilâhi görüşü kenara atıyor.

Bugün o gün gelmiştir. Halk tabakasını bırakma zamanı.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Çok Defalar Uyarıp, İkaz Ettik. Dinleyen Dinledi. Dinlemeyen Kendi Nefis Arzusuna Uydu.  Nihayetinde Nedamet Çok, Faydası Yok. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Çok Defalar Uyarıp, İkaz Ettik. Dinleyen Dinledi. Dinlemeyen Kendi Nefis Arzusuna Uydu.  Nihayetinde Nedamet Çok, Faydası Yok.