Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Mânevî Vazifeyi Tebrik (148. Mektup) - Ömer Öngüt
Mânevî Vazifeyi Tebrik (148. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Ekim 2007

 

MEKTUBAT
148. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

MÂNEVÎ VAZİFEYİ TEBRİK

 

Has ve kâmil velilerine muhabbetle tecelli eden, onların gözünden mâsiva perdelerini kaldırarak onları halis ve muhlis kulları arasına katan Yüce Allah'a hamdolsun. Sevgililerin Efendisi, mahlûkatın en seçkini Peygamber'imize, onun yakîn sahibi ve hidâyet erbâbı ehl-i beytine, ashâbına ve ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olanlara salât-ü selâm olsun.

Güzel mektubunuz bize ulaştı. Onu sürûr ve şükran elleriyle alıp eser-i ihsan olarak onu bize ulaştıran Bârî Teâlâ'ya hamdettik. Ecriniz dâimi, çalışmalarınız şükre vesile olsun. Mânevî evlâdımız ve tarikatta vekilimiz olan Hacı Asım Bey'den aldığınız mânevî vazifeniz inşallah makbul olur. Terakkiye, tarikât-ı aliyye kaynağından feyz almaya da inşallah sebep teşkil eder. Allah-u Teâlâ'dan dilediğim odur ki, hayır duâ ve eksiksiz muhabbetten yana sizin için bize ne gerekli ise onda kâim eylesin. Ayrıca şevkinizi artırmasını, zikr-i şerife ihtimamınızı ziyadeleştirmesini, kalbî râbıtaya devama muvaffak buyurmasını Yüce Allah'tan dilerim. Cenâb-ı Hakk mahfûz ve mahzûz eylesin, âmin.


  Önceki Sonraki