Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 161.SAYI - Ömer Öngüt
161.SAYI, Şubat 2007
Hakikat 161. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Dikkat ederseniz ilâhî hükümler bu kadar açık olduğu halde, küfre koşanların en önünde "Ben müslümanım" diyenleri görürsünüz.

Hazret-i Ali -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif'lerinde Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyururlar ki:

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, İslâm'ın yalnız ismi, Kur'an'ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak.

Onların âlimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir." (Beyhâkî)

Görüyorsunuz bu gibi adamları. İsmi müslüman, resmi de bayrak. Bu iki şeyin altında icraatını yapıyor.

Resulullah Aleyhisselâm işte bugünü tarif ediyor. Gerçekten öyle bir zaman, öyle bir devirde yaşıyoruz ki; müslüman ismi altında Kur'an-ı kerim'e, Allah-u Teâlâ'nın hükmüne tamamen zıt icraatlar yapılıyor.

Böylece dinde çok büyük zararlar olduğu gibi vatanda da çok büyük zararlar oluyor. Zira küfre, küfür ehline kucak açılıyor. Üstelik bütün bunlar bayrak resmi altında yapılıyor.

Fakat o iki zümre birbirine zıt olduğu için, hasım olduğu için; küfre yöneldiği zaman bir insan, Cenâb-ı Hakk onun kalbini çevirir, mühürler.

"Eğer biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, artık hiç işitmezler." (A'râf: 100)

Artık o kâfirden ödül alır ve kâfir namına çalışır. Görünüşte müslümandır, İslâm devletinin parasını alır. İslâm devletine çalışıyor gibi görünür fakat kâfire hizmet eder. Artık böyle bir adamdan memleketin hayır görmesi mümkün değildir. Bunlar çok tehlikelidir. Fakat öyle bir zamana düşmüşüz ki seyyiat zamanı olduğu için bunların eline geçmiş durum.

Öyle büyük zararlar, öyle büyük tavizler veriliyor ki bu gibilerin yaptığı işler yutulacak lokma değil, susulacak bir durum da değil. Ancak ortalık karışık, sükûnet zamanı. Bu yüzden kapalı geçiliyor.

Bu memleketi bitirmek için uğraşıyorlar. Çünkü iç düşman. Duvarları yıkıyorlar; yavaş yavaş, yavaş yavaş, taş taş yıkıyorlar. Küffardan ödül aldılar, küffar namına çalışıyorlar. Fakat içimizde bulunuyorlar. Çok tehlikeli insanlar.

Bakın Kıbrıs'a! Rum olsun, Avrupa olsun, Amerika olsun; küffar her türlü hakareti, her türlü ikiyüzlülüğü, her türlü adaletsizliği yapıyor. Küffar, husumetini, düşmanlığını her fırsatta ortaya koyuyor.

Küffar halkının İslâm'a ve Türk milletine düşmanlığı o kadar büyük ki, bütün bu aşağılamalara rağmen, bütün bu tavizlere rağmen "Biz Türkleri istemiyoruz." diye düşmanlıklarını izhar ediyorlar.

Diğer taraftan Amerika Ortadoğu'da olsun, Kafkasya'da olsun, Orta Asya'da olsun, kendi hükmünü yürütmeye çalışıyor. Küfür hakimiyeti kurmaya çalışıyor.

Bakıyorsunuz burada da bir "Stratejik ortak" teranesi çalıp duruyorlar. Bugün Irak'ta, Kerkük'te yaptıkları zulümler meydanda. En büyük hedefleri Türkiye'dir. Kıbrıs'ta olduğu gibi adım adım, uyuta uyuta niyetlerini icra etmeye çalışıyorlar. Zira bizde bir kuvvet görüyorlar ve çekiniyorlar.

Binaenaleyh küffar tarih boyu daima İslâm'a ve onun sadık hizmetkârı olan bu millete düşmanlık gütmüşlerdir. Haçlı seferleri nihayete ermiş değildir. Her fırsatta değişik yöntemlerle bu zihniyetlerini devam ettirmişlerdir. Nitekim Bush birkaç sefer Ortadoğu'daki vahşet ve katliamlarını "Haçlı seferi" olarak nitelemiştir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurmaktadır:

"Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden her kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar cehennemliktirler ve orada ebedî kalacaklardır." (Bakara: 217)

Bugün Avrupa gazetelerinde yayınlanan iftira yazı ve karikatürleri, Papa'nın utanmadan, kendi tarihine bakmadan Resulullah Aleyhisselâm'a iftiralar etmesi, Amerika'nın bütün müslümanları terörist gibi göstermeye çalışması bu bağnazlığın, bu büyük küfrün çok bariz tezahürleridir.

Bugün için çok büyük harpler, çok büyük sıkıntılar yaşanma tehlikesi var. Dikkat ederseniz küffar önce askerimizi yıkmak istiyor. Bunlar ise küffara destek veriyor, daha kolay yıkabilsin diye. Münafıkların bu hareketleri İslâm'ın yıkılması için küffarla işbirliği yapmaktır, ihanettir, vatan hainliğidir.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Dikkat Ederseniz İlâhî Hükümler Bu Kadar Açık Olduğu Halde Küfre Koşanların En Önünde "Ben Müslümanım" Diyenleri Görürsünüz. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Dikkat Ederseniz İlâhî Hükümler Bu Kadar Açık Olduğu Halde Küfre Koşanların En Önünde "Ben Müslümanım" Diyenleri Görürsünüz.