Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 148.SAYI - Ömer Öngüt
148.SAYI, Ocak 2006
Hakikat 148. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Bu ay çok mühim ve güncel bir konuyu ele alıyoruz. Konunun ehemmiyetine binaen bu aya mahsus dergimiz 80 sayfa olarak hazırlandı. Bu özel sayımızın dinimizin ve vatanımızın hayır ve selâmetine vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.

Hakiki İslâm kumandanları İslâm’ın şerefini temsil ettiler, şeref ve kudret sahibi Hazret-i Allah’a teslim oldular. Küfre ve küffara zerre iltifat etmediler. Küfrü ortadan kaldırmak için cihad ettiler. Küfür kalelerini birer birer yıktılar, dünyayı küffara dar ettiler.

Zira onlar Allah ve Resul’üne imanlarının bir tezahürü olarak yalnız Allah-u Teâlâ’ya dayanır, yalnız O’na güvenirlerdi.

“Allah öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (Teğâbün: 13)

Âyet-i kerime’sinin tecelliyatına mazhar olmuşlardı.

Bugünküler ise küfre kucak açtılar, küffar birliğine girmek için İslâm’ın şerefini ayaklar altına aldılar, bu necip milleti küçük düşürdüler. Küffara yol verdiler, cesaret verdiler. Geri de dönemiyorlar, taviz üstüne taviz veriyorlar. Bunlar küfrün yayılması için çalıştılar, onlar ise İslâm’ın yayılması için çalışıyorlardı.

Halbuki bu Âyet-i kerime’ye iman etmiş olsalardı, küffara değil Allah-u Teâlâ’ya dayanıp güvenirlerdi.

Şeref ve kudreti Hazret-i Allah’tan dilenmiş olsalardı bu rüsvaylık boyunlarına dolanmazdı.

“Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler. Onların tarafında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Bilsinler ki şeref ve kudret tamamen Allah’a âittir.” (Nisâ: 139)

Küffarı yükseltmeye çalışanlar, bu İslâm milletine nüfuz etmesine yardım edenler, küffarın huzurunda eğilip karşısına boynu bükük çıkanlar Hazret-i Allah’ın huzuruna hangi yüzle çıkacaklar?

“Bu kimseler o günah yükünün azabı içinde ebedî kalacaklardır. Bu, kıyamet gününde onlar için ne kötü bir yüktür!” (Tâ-Hâ: 101)

Bugün ortaya çıkan sahte kahramanlar küfrün yayılmasına zemin hazırladılar, küffarın memleketimize ve milletimize nüfuz etmesine ses çıkartmadılar. Urfa’da, Mardin’de, Hatay’da, Tarsus’ta, Üsküdar’da toplantılar tertip ettiler. İman ile küfrü karıştırmak için küfrü hoş göstermeye çalıştılar. Hatta zorladılar.

Bir tarafta gerçek İslâm kumandanlarının icraatları, diğer tarafta sahte kahramanların icraatları. Birisi İslâm’ı yaymak için cihad ediyor, diğeri küffar birliğine girmek ve küfür ehline dahil olmak için çalışıyor. Halbuki küffar birliği bizi sevmez. Bunu bilenler anlatıyor.

Daha önce de arzettik. İlahi buyrukları biz onlara tebliğ ettik. Onlar bunlara inanmadılar ve iman etmediler. Küffar birliğine gireceğim derken vatanın bütün varlıklarını yitirdiler. Milliyetçiliğini, şeref ve haysiyetini böylece kaybettiler. Küffardan ödül almak için. İşte böyle! Bir ödül almak için İslâmî, insanî, millî değerlerin hepsini hiçe saymak ve harcamak istediler. Bunların bu hareketleri İslâm’a zarar veriyor. Zira küffarı şımartmakla, küffar tarafı olmakla İslâm’ı zayıf düşürüyor ve İslâm’a cephe açıyorlar.

Halbuki Hazret-i Allah’ın hükmü defalarca hatırlatıldı.

“İnanmayanlara de ki: ‘Elinizden gelen çalışmayı yapın. Biz de (hakikati duyurmak için) gerekeni yapıyoruz.’” (Hûd: 121)

Hakk’ı tasdik edeceğiz ve Rabb'imizden gelen emir ve hükümleri olduğu gibi kabul edip Hakk ve hakikat yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

Hazret-i Allah’ın iman ile küfrü ayırdığına dair 10 berzah Âyet-i kerimesi’ni, Küffar Birliği’nin bizi neden sevmediğine dair 10 maddeyi; bu Âyet-i kerime’lere inanmayan ve iman etmeyenlerin icraatları ile inanan ve iman edenlerin icraatlarını arzedeceğiz ki bunların iç durumları iyice bilinsin.

Biz biliyoruz, halk da bilsin. Bu yapılanlar İslâm’a maledilmesin.

İslâm bu küfür icraatlarını reddeder.

Bu ay içinde idrak edeceğimiz mübarek “Kurban Bayramı”nızı tebrik eder, tüm İslâm âlemi’ne hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederiz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Batı Bizi Neden Sevmez? İman Küfür Berzahı Ve Bugünkülerin Durumu - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Batı Bizi Neden Sevmez? İman Küfür Berzahı Ve Bugünkülerin Durumu