Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 139.SAYI - Ömer Öngüt
139.SAYI, Nisan 2005
Hakikat 139. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Gazeteler, televizyonlar her gün bir kapkaç, gasp, ölüm haberi veriyor. Hırsızlık, adam öldürme almış başını gidiyor. Halk sokağa çıkamaz, evinde malını, namusunu koruyamaz hâle geldi.

Nereye gidiyoruz? Bu necip millet bu hale nasıl düştü? Bu nasıl bir durumdur ki, gençlerimiz; içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş gibi kötülüklerin pençesinden kurtulamıyor. Hırsızlığı, arsızlığı, hayâsızlığı, cinayeti, gasbı, vatana ihaneti, bölücülüğü, din ve vatan düşmanlığını meşru sayabiliyor.

Gençlerimiz, gençliğimiz, geleceğimiz nereye gidiyor. Bu nesiller bu hale nasıl geldi. Bu hususta düşünmeli ve gereken her türlü tedbiri almalıyız.

Allah-u Teâlâ bir millete birçok üstünlükler, birçok nimetler bahşeder. Niyetlerini değiştirmedikçe, meziyetlerini muhafaza edip ibadet ve taatlarına devam ettikleri müddetçe, Allah-u Teâlâ verdiği nimetleri üzerlerinden almaz. Onlar bu nimetin kıymetini bilmeyip yollarını değiştirir, ibadet ve taatlarını bırakır, ahlâklarını bozarlarsa, o nimetler ve o üstünlük kendilerinden alınır.

Bu hususta Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:

“Bir millet (bir topluluk) kendi durumlarını değiştirip bozmadıkça, Allah onların durumlarını değiştirmez.

Allah bir millete kötülük diledi mi, artık onu geri çevirecek yoktur. Onların Allah’tan başka koruyup kollayanları da yoktur.” (Ra’d: 11)

Resulullah Efendimiz’in haber verdiği ahir zamanı, seyyiat zamanını yaşadığımız hakikattir. Bu afata rağmen kendimizi, neslimizi ailemizi korumamız emredilmektedir:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrim: 6)

Dinimiz, ahlâkımızı güzelleştirerek, kötülüklerden ve kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde:

“Kötülüklerin zâhir ve bâtın olanlarından uzak bulununuz.” (En’am: 151)

“Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlanacağınız şerefli bir yere yerleştiririz.” buyuruyor. (Nisâ: 31)

Nefsin meşru olmayan arzularına uymayı dinimiz haram kılmıştır. Nefis daima kötülüğe meyillidir.

Âyet-i kerime’de:

“Rabb’imin merhameti olmadıkça, nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emreder.” buyuruluyor. (Yusuf: 53)

Vuslata erebilmek nefis ve şeytanla mücadeleye bağlı kılınmıştır.

Âyet-i kerime’lerde:

“Nefsini tertemiz yapıp arındıran felâh bulmuş kurtulmuştur. Onu kirletip örten kişi ise ziyana uğramıştır.” (Şems: 9-10)

“Ey iman edenler! Hep birden tam bir teslimiyetle İslâm’ın sulh ve selâmetine girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.” buyuruluyor. (Bakara: 208)

Nefsin her bir arzusu bir put mesabesindedir. Süflî nefsi, his ve meyillerinden arındırıp tezkiye etmedikçe kişi nefsin putlarına tapmaktan kurtulamaz.

Âyet-i kerime’de:

“Gördün mü o hevâ ve hevesini ilâh edinen kimseyi?” buyuruluyor. (Furkan: 43)

İnsanlar nefislerinin hevâ heveslerine tabî olunca nizam ve intizam bozulur, hayatın gerçeklerinden uzaklaşılır.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bütün kötülüklerin bir bir ortaya çıktığı, yapıldığı ahir zamanı, seyyiat zamanını yaşıyoruz. Dünya kurulalıdan beri kötülüklerin ayyuka çıktığı böyle bir devir gelmiş değil. Bütün kötülüklerin anası bu devirde mevcut.

İslâm dininden uzaklaşılması, dinin unutturulması, Allah korkusunun azalması, bütün kötülüklere kapı olmuştur. Genç beyinler nefsin hoş gördüğü, şeytanın güzel gösterdiği yoldan gitmektedirler. İyileri tenzih ederiz...

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Bu Vatan Nereye Gidiyor? Bu Aziz Millete Ne Oldu? - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Bu Vatan Nereye Gidiyor? Bu Aziz Millete Ne Oldu?