Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 133.SAYI - Ömer Öngüt
133.SAYI, Ekim 2004
Hakikat 133. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabb’i, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrârının emîni, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbâı, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel numunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

İsa Aleyhisselâm, Allah-u Teâlâ’nın İsrâiloğullarına gönderdiği ve mucizevî bir şekilde doğmuş bir peygamberidir. Kudsî ruhla desteklenmiştir ve Allah-u Teâlâ’nın bir kelimesidir. Kendisinden önce Musa Aleyhisselâm’a verilen Tevrat’ı tasdik etmekle birlikte, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmek üzere gelmiş, muhataplarını Allah-u Teâlâ’nın kulluğuna yönelmeye teşvik etmiştir. Allah-u Teâlâ’nın mütevazi ve seçkin kullarından birisi ve peygamberidir.

Allah-u Teâlâ İsa Aleyhisselâm’ın gerçek kişiliğini Âyet-i kerime’sinde şöyle beyan buyurmaktadır:

“Meryemoğlu İsa’ya açık mucizeler verdik.” (Bakara: 87 ve 253)

Fakat İsa Aleyhisselâm’dan sonra hıristiyanlar onu ilahlaştırdılar, yollarını değiştirdiler. İncil’i ve dinlerini nasıl değiştirdiklerini kendileri itiraf ediyorlar:

“Son olarak, kasdî olarak yapılan doktrinsel tahrifatlar vardır. (deliberate doctrinal alterations) Heretik Marsiyon, kendi özel öğretilerini desteklemek için kutsal metin üzerinde tahrifat yapılmasında bir liderdi, fakat Hıristiyanların kendileri de bazen metni biraz eğmekte (bending) veya çok sert (harsh) veya lüzumundan fazla olduğunu düşündükleri veya kabul edilen öğretilerle bağdaştırılmasının zor olduğunu düşündüklerini kelimeleri çıkartmakla (omitting) suçludurlar.” (ABD’li Katolik papa R.T.A. Murphy, Background to the Bible sh. 140)

Yusuf İslâm’ı Haçlı zihniyeti ile sırf müslüman olduğu için Amerika’ya sokmamaları İslâm düşmanlıklarının büyük bir delilidir. Amerika ondan imanından dolayı korktu. Çünkü onlar biliyorlar ki dinleri sahtedir, kitapları uydurmadır. Fakat biz hâlâ Hıristiyan küfür birliği ile birlik olmaya gayret ediyoruz. Halbuki;

“Sen onların dinine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar senden aslâ hoşnut olmazlar.” (Bakara: 120)

Hiçbir Avrupalı bizim birliğe girmemizi istemez. Türkiye onların birliğini bozar, hem de bu memleket müslümandır. Bu yüzden oyalıyorlar, eğleniyor, menfaatleniyorlar. Yani bu tavizler onların işine geliyor.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Ey inananlar! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz?” (Nisâ: 144)

Din, iman, vatan, şeref, haysiyet bu uğurda elden gidiyor. Yazık, çok yazık oluyor. Bu şehit kanlarıyla alınan topraklar masa başında üç-beş dünyalık paraya satılıyor, eyvahlar olsun! Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor, bu ihanete lânet etmezler mi?

Siz müslümanları nasıl temsil edersiniz? Müslüman nâmına nasıl gidersiniz?

Kâfirler sizin dininizi hoş görmüyor, siz hoşgörün. Onlarla olmak için dini, imanı, vatanı bu uğurda feda edin. Bu nasıl bir zihniyettir. Nasıl bir gaflettir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Bunlar güya Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir.” (Bakara: 9)

Allah-u Teâlâ’nın bunca Âyet-i kerime’lerini hiçe sayacaksınız, hem de müslüman olarak görüneceksiniz, bu mümkün değildir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

“Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.” (Mâide: 47)

Siz bu küfre rızâ gösteriyorsunuz, biz göstermiyoruz.

Ramazan-ı şerif ayınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz eyleriz. Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Avrupa Birliği Aslında Bir Hıristiyan Birliğidir ve Hıristiyan Olmadıkça Bu Birliğe Almazlar. - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Avrupa Birliği Aslında Bir Hıristiyan Birliğidir ve Hıristiyan Olmadıkça Bu Birliğe Almazlar.