Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 130.SAYI - Ömer Öngüt
130.SAYI, Temmuz 2004
Hakikat 130. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabb’i, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrârının emîni, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbâı, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel numunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Küfrü hoş gören, küfre kucak açanlar, müslüman halkımıza da küfrü hoş göstermeye çalışıyor ve böylece birçok kimsenin küfrün kucağına düşmesine sebep oluyorlar.

Dikkat ederseniz hıristiyan misyonerler yüzyıllardır hiç bu kadar rahat müslümanların üzerinde ve bilhassa ülkemizde ellerini kollarını sallayarak çalışmamışlardı. Saf, temiz ve nezih halkımıza hoşgörü ve diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlar hoş gösterilmeye çalışıldı.

Müslümanları hıristiyanlaştırma çalışmalarını ve tarihten beri süregelen misyonerlik faaliyetlerini bu ortamda daha rahat yapıyorlar. Sonuçlarını her gün ilgili bakanlıklardan, Diyanet’ten, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, askerî makamlardan duyuyor, gazetelerden okuyoruz. Emniyet Türkiye’de sekiz milyon bedava incil dağıtıldığını, korsan kilise sayısının hızla arttığını belirledi. Adapazarı-İzmit depreminde Vatikan’ın 13 milyon dolar yardım yaptığı, depremzedelere, arasına 50-100 dolar konularak incil dağıttığı, ikibinbeşyüz depremzedenin hıristiyanlaştırıldığı söylendi. Yine Trabzon’da 60 üniversiteli genci hıristiyan yaptıkları ifade edildi. İslâm’a karşı seksenbeşbin papaz, dörtyüzellibin misyonerin İslâm dünyasında hıristiyanlaştırma faaliyetleri yaptığı Almanya’daki bir gazetede yayınlandı.

Önce dinden imandan uzaklaştırdılar, boğazlarından helâl lokmayı aldılar. Ahlâksızlığı, fuhşiyatı yaydılar. Sahipsiz gençleri kandırdılar.

Biz onları Hazret-i Allah’a, Kitabullah’a, Resulullah’a çağırıyoruz. İslâm’ın emir ve hükümlerini önlerine sürüyoruz. Küfür ile iman arasına berzah koyuyoruz. Çünkü onlar karıştırmak, küfrü hoş göstermek istiyorlar. Küfre kucak açıyor, müslümanları küfre teşvik ediyorlar. Allah’a ve Resulullah’a bundan daha büyük ihanet olur mu?

Ve fakat Allah-u Teâlâ’nın fermanını görmüyorlar:

“Ey iman edenler! Allah’a ve peygambere hâinlik etmeyin. Kendiniz bilip dururken emanetlerinize de hâinlik etmeyin.” (Enfâl: 27)

Hazret-i Allah; “Allah’a ve Peygamber’ine ihanet etmeyin.” buyuruyor ve diğer bir Âyet-i kerime’sinde ise:

“Şüphesiz ki Allah hâinlik yapanları sevmez.” buyuruyor. (Enfâl: 58)

Dış düşmanın yapamadığı tahribatı bunlar müslümanmış gibi görünüp içerden yapıyorlar. Bu verdikleri zarar çok büyük olduğu için de bu hâle düşüyorlar.

İman ile küfür birbirine düşmandır. Hasımdır. Biri nurdur; aydınlığa, hakikate, cennete götürür. Diğeri nardır; karanlığa, dalâlete, cehenneme götürür.

“Birbirine hasım iki zümre.” (Hacc: 19)

Bu yüzden ikazımızı açık, net, kesin, kat’i ve sert yapıyoruz. Allah-u Teâlâ’nın ilâhi hükümlerini, Resulullah’ın beyanlarını ileri sürüyoruz. Kimseyle işimiz, garazımız, kin ve düşmanlığımız yok. Hazret-i Allah’ın dinini yıkmak isteyenlerin, vatanımıza kast edenlerin düşmanıyız. Öteden beri onlara emr-i bil maruf, nehy-i anil münker vazifesini yapmaya çalışıyoruz.

Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Ey Küfrü Hoş Görenler! Size Allah-u Teâlâ'nın Hükümlerini Beyan Ediyorum! - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Ey Küfrü Hoş Görenler! Size Allah-u Teâlâ'nın Hükümlerini Beyan Ediyorum!