Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
MEKTUBAT - Sohbette Muhabbet Vardır (25. Mektup) - Ömer Öngüt
Sohbette Muhabbet Vardır (25. Mektup)
MEKTUBAT
Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-
1 Haziran 2004

 

MEKTUBAT
25. MEKTUP

ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ
(Kuddise Sırruh)

SOHBETTE MUHABBET VARDIR

 

Hatıralar gülistanınızdan bir deste gül ve ilham sünbülistanınızdan bir paket sünbül mesabesinde telâkki ettiğim, Yakup için Yusuf’un gömleği ne ise benim için o demek olan kıymetli mektubunuz mânevî hazlarımı sevinçle doldurdu. Güzel ve lâtif sözleriniz bülbül şakıması gibi kulaklarıma küpe oldu. Tatlı dilinizden damlayan belâğât damlacıkları ve misk kokulu kaleminizden dökülen fesâhat katreleri öteden beri beğendiğim kalem ve ifade gücünüz ile fikrî derinliğinizi ispat için kesin kanaat hâsıl eden birer delil oldu. Binâenaleyh son derece sevindim. Gösterilen tevâzu ve mahviyetinize bayılmamış olduğumdan Allah’a hamdettim.

Gönüle ferahlık veren mektubunuzun eseri olan şevk ve neşe ile mâneviyatıma katmış bulunduğu lezzet, tefsir ve izaha gelmez bir minnet borcu meydana getirdi. Cenâb-ı Rabbu’l-izzet -celle ve alâ- Hazretleri, sizi ve bütün âile efrâdınızı zamanın sıkıntılarından koruyarak türlü türlü lütuflara yüceltsin. Âmin.

Muhterem evlâdım,

Arzu ve özleyişim, sabır ve tahammül çemberi çok fazla zorlamakta olduğundan kışın şiddetine mukâvemet edemeyen bu ihtiyar pederinizi o güzel yüzünüzle bahtiyar etmenizi arzu etsem ve dâvetimize icâbet etmemiş bulunan babanızın izinde gitmemenizi söylemek cesaretinde bulunsam ne lâzım gelir? “Hiç!” Ohâlde gelmenizi beklemek tabiidir.

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin:

“Bizim tarikimiz sohbetledir.” şeklindeki hikmetli sözünü şüphesiz duymuşsunuzdur. Gençliğinizin zindeliği ihtiyarlık hazanı ile perişan olmadan yüce tarikatın feyz çiçekleriyle, mâneviyatın güzel kokularıyla gönlünüzü zinde kılmak bendenizin biricik emelidir.

Allah muvaffak buyursun. Gayretlerinize köstek olabilecek mâsiva bağ ve alâkasından âzâde olasınız. Bihurmeti Tâha ve Yâsin.


  Önceki Sonraki