Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
Hakikat Dergisi 121.SAYI - Ömer Öngüt
121.SAYI, Ekim 2003
Hakikat 121. Sayı

Bismillahirrahmanirrahim

"Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri bulunmayan; kâinâtın Hâlik'ı, âlemlerin Rabb’i, dilek makamının en yücesi, ümit makamının en keremlisi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah-u zül-celâl vel-kemâl Hazretleri'ne; O'nun sevdiği ve beğendiği şekilde bitmez-tükenmez hamd-ü senâlar olsun.

Bütün kâinat zât-ı Ahmedî'si ve nûr-i Muhammedî'si şerefine yaratılan, Allah-u Teâlâ'nın yüce Resul'ü ve biricik Habib'i, Rubûbiyet esrârının emîni, ahlâk-ı hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbâı, dünya ve ahirette en büyük rehberimiz, en güzel numunemiz, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun diğer peygamber kardeşlerine, hepsinin Âl ve Ashâb-ı kiram'ına, etbâına, ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tâbi olup izinden gidenlere; sonsuzların sonsuzuna kadar salât-ü selâmlar olsun."

 

Muhterem Okuyucularımız;

Tempo dergisinin bizi diline dolaması, hakkımızda tutarsız, yalan-yanlış haberler yayınlaması ilk defa olmuyor.

Tempo dergisi ilk çarpıtmasını 3-9 Nisan 2003 tarihli sayısının 12-13. sayfasında yapmıştı. “İslâm’da Mehdi Patlaması” başlığı altında verdiği haberde “Ömer Öngüt’e göre Mehdi’nin gelişine daha 20 sene var.”, “İsa’nın 20 yıla kadar geleceğine inanıyor.” diye yazdıkları halde “Mehdi Olarak İsmi Geçenler” başlığı altında Muhterem Ömer Öngüt’ün resmini de kullanarak “O da kendisini Mesih ilan etti.” diye yazdılar.

Bu kadar tutarsızlığa ve kendi kendisini tekzip eden ifadelere rağmen “Mehdi olarak ismi geçenler başlığı atıp” Muhterem Ömer Öngüt’ü de göstermeleri nasıl bir habercilik anlayışına sahip olduklarını gösteren ilk çarpıtmaydı.

Nitekim kendilerine gönderdiğimiz tekzip metnini bir hafta sonraki Tempo dergisinin 9. sayfasında yayınladılar.

Tempo Dergisi bu hatasını düzeltmek zorunda kalmasına rağmen bizim hakkımızdaki yalan-yanlış haberlerine ısrarla devam etmiştir. 19-25 Haziran 2003 tarihli sayısında “Ankara Tarikat Kuşatmasında” başlığı altında benzer bir haber daha yayınlamıştır.

4-10 Eylül 2003 tarihli Tempo dergisinde hakkımızda çıkan üçüncü haberde ise çok büyük iftiralara yer verilmiş, hiçbir şahid hiçbir delil getirilmeden, hiçbir araştırma yapılmadan, bütün habercilik ilkeleri hiçe sayılarak güya taciz edildiğini iddia eden bir iftiracı kullanılarak Muhterem Ömer Öngüt ve onun şahsında tüm sevenleri adeta mahkum edilmek istenmiştir. Tempo dergisi gönderilen tekzip metnini yayınlamayarak niyetini göstermiştir. Bu iftira dolu haberi kullanan Posta Gazetesi de gönderilen tekzip metnini yayınlamamıştır. Bu sebeple hukuki yollara başvurmak zaruret olmuştur.

Tempo dergisindeki haberi hazırlayan Okan Konuralp de bu kadının iftiralarını doğru kabul ederek, hukuka, vicdana, ahlâka, insanlığa sığmayan iftiraları habercilikle en ufak ilgisi bulunmayan bir üslupla takdim etmiştir.

Gerek bu iftiracılar, gerek bu iftiracılara çanak tutanlar çok büyük bir vebal yüklenmişlerdir.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde:

“Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bakara: 191)

“Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.” buyuruyor. (Bakara: 217)

Çünkü fitne katilleri doğurur.

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!” diye bir tabir kullanılır.

Tempo dergisi bundan önce görüldüğü gibi kendi yalanını kendisi tekzib etti.

Oysa yazanın da yazarın da bir şerefi vardır.

Amma herkes icraatını yapacak, yani aslını ortaya koyacak. Zira onların sermayesi yalan zaten.

Bu ay içerisinde idrak edeceğimiz Berat Kandilinizi ve Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyaz ederiz.

Allah'a emanet olunuz.

Bâki esselamü aleyküm ve rahmetullah...


Başyazı ve Makaleler
Başyazı - Hakikat’e Ve Şahsıma Yapılan İftira Ve Hakarete Cevaptır - Ömer Öngüt
Başyazı
İsmail Yavuz
Hakikat’e Ve Şahsıma Yapılan İftira Ve Hakarete Cevaptır