Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

İNTERNET ORTAMINDA DOLAŞAN BAZI İFTİRALAR HAKKINDA AÇIKLAMA


İNTERNET ORTAMINDA DOLAŞAN
BAZI İFTİRALAR HAKKINDA AÇIKLAMA


Bazı gruplara mensup kişilerin whatsapp gruplarında ve durumlarında Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’ne ait “İnsan Dünya ve Ahiret” isimli eserinin resmini paylaşarak “Bu kitap vehhâbîlerin kitabı okumayın”, “Vehhâbî selefi görüşleri” gibi iftiralar yaymaya çalıştıkları, bir bilgisi olmayan bazı kişilerin de bu tezvirata alet oldukları görülmektedir.

Vehhâbîlerin İslâm’dan ayrı olduklarını ortaya seren “İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini” isimli eserini 2001 yılında neşretmiş, 1995 yılı Eylül ayında Suudi Arabistan’daki haksız yere yapılan katliamlara karşı Hakikat Dergisi’nde makale yayınlamış, ömrü irşad ile geçmiş mutasavvıf bir Zât-ı âli’ye “Vehhâbî”, “Selefi” yakıştırması yapmak, eserlerini vehhâbîler yayınlamış diye karalamaya çalışmak iftira ve yalanın, çirkefliğin geldiği boyutu göstermektedir.

Halbuki bu Zât-ı âli “İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini” isimli eserinde şöyle buyurmuştur:

“Ey Vehhâbî dinini savunan Vehhâbî bozmaları!

Bu saltanatın sizde kalacağını sanmayın. Allahu âlem ömrünüz çok kısa olsa gerek. Size sesleniyorum ve size karşı savaş açtığımı bildiriyorum. Bir tek Âyet-i kerime'yi dahi inkâr edene biz kâfir diyoruz.” (Ömer Öngüt, “İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini”, s. 9)

“Allah-u Teâlâ bir Âyet-i kerime'sinde:

"O Peygamber müminlere öz nefislerinden evlâdır, canlarından da ileridir." (Ahzâb: 6)

Buyururken, onu daha önde tutmanız gerekirken siz İbn-i Teymiye'yi, İbn-i Abdülvehhab'ı öne sürdünüz ve İbn-i Abdülvehhâb'ın yandaşlarını, onun izinden gidenleri seçtiniz. Siz hiç şüphe yok ki seçtiklerinizle berabersiniz, amma Allah ve Resul'ü ile beraber olamazsınız.” (Ömer Öngüt, “İslâm Dini ve Vehhâbîlik Dini”, s. 648)

Bu zat böyle buyuruyor. Ve fakat bakın nasıl iftira atıyorlar. Onların ne kadar fitneci, bölücü ve yalancı olduğunu buradan anlayın.

Bunları söyleyen, yazan bir Zât-ı âli’ye bir müslüman bu iftirayı nasıl atar? Sıfatına bakarsan İslâm’ın ön safında imiş gibi caka satıyor, ancak en adi iftirayı atmaktan çekinmiyor, bile bile yalan uydurmaktan utanmıyor.

İslâm adına ortaya çıkıp da böyle namert bir düşmanlık yapmak nerede görülmüştür? Bunlar İslâm’ın yüzkarasıdır.

Bunlar fitne çıkartanlardır:

“Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bakara: 191)

Bunlar yalana kulak verenlerdir:

“Onlar hep yalana kulak verirler, durmadan haram yerler.” (Mâide: 42)

Bunlar yalancıdır, yalan ile iman bir arada durmaz:

"Yalandan sakınınız. Zira yalan ile iman bir arada bulunmaz." (Ahmed bin Hanbel)

“Şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir.” (Müslim)

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri insanları iman ve İslâm’a davet eden büyük bir mutasavvıf idi.

Kendileri aynı zamanda dinimizi ve vatanımızı paramparça eden din ve vatan bölücüleri ile de eserler ve makaleler neşrederek mücadele etmişlerdi. Bu mücadelesi yazmış oldukları eserleri ile vefatlarından sonra da devam ediyor.

İşte bu gibi iftiraların sebebi budur. Bu bölücüler bu Zât-ı âli içyüzlerini neşrettiği, icraatlarının İslâm’a ters olduğunu, dinde ve vatanda bölücülük yaptıklarını ifşa ettiği için, haklarındaki hükmün bilinmemesi için her fırsatta her iftirayı, her türlü karalamayı yapmaya çalışıyorlar.

Ey Müslüman!

Bir fasık haber getirdiği zaman iç yüzünü araştır. Bilgisizce bu gibi sahtekârların tezviratlarına alet olma!

"Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onu tahkik edin, içyüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz." (Hucurât: 6)

•••

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh Hazretleri’nin Vehhâbîlerin İslâm dininden çıktıklarına dair eseri:

İSLÂM DİNİ ve VEHHÂBÎLİK DİNİ

 

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh Hazretleri’nin Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerle 'Elest bezmi'nden başlayarak, cennet veya cehennemdeki son durağına kadar bütün yaratılış ve imtihan sahnelerini, kıyamet ve kıyamet alametlerini izah eden “İnsan Dünya ve Ahiret” isimli eseri:

İNSAN DÜNYA ve AHİRET

 

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh Hazretleri’nin bütün eserlerini Hakikat Yayıncılık sayfamızdan inceleyebilirsiniz:

HAKİKAT YAYINCILIK

 

Hakikat Dergisi, Mart 2002 Tarihli 102. Sayı:

VEHHÂBÎLERİN VE BÖLÜCÜLERİN İÇ DURUMLARI

 

Hakikat Dergisi Ağustos 2013 Tarihli 239. Sayı:

ALLAH-U TEÂLÂ’NIN DİNİNİ KENDİNE MALETMEYE ÇALIŞAN VEHHÂBÎLER VE VEHHÂBÎLİK DİNİ

 

Hakikat Dergisi Aralık 2018 Tarihli 303. Sayı:

VEHHÂBÎ SUUD MÜSLÜMANLARA BÜYÜK ZARAR VERİYOR!

 

 

5 Ağustos 2022