Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
YÂSİN VE MÜLK SÛRE-İ ŞERİF’LERİNİN TEFSİRİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Cep Kitapları

YÂSİN VE MÜLK SÛRE-İ ŞERİF’LERİNİN TEFSİRİ

“Her şeyin melekûtu (tasarrufu) elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.” (Yâsin: 83)
  • YAYIN TARİHİ2002
  • SAYFA / EBAT144 / 11x16 cm
  • FİYAT35,00 ₺

Yâsin Sûre-i Şerif’i; Muhtevâsından Mekke döneminin ortalarında veya sonlarına doğru nâzil olduğu anlaşılan bu mübarek sûre-i celile; seksen üç Âyet-i kerime’dir.

“Yâsin” kelimesi ile başladığı için kendisine bu isim verilmiş olup, bu iki harf aynı zamanda anahtar durumundadır.

Okuyanların kalplerini nûrlandırdığı için kendisine “Kalb’ül-Kur’an” adı verilmiştir.

Yâsin sûre-i şerif’i iman esaslarının ana prensiplerini, nübüvvet, dâvet şekli, geçmiş ümmetlerin durumları, tevhidin ispatı, kıyamet alâmetleri, haşir ve tekrar dirilme gibi mühim meseleleri anlatıp açıklamaktadır.

Mülk Sûre-i Şerif’i; Tamamı Mekke döneminde nâzil olan bu mübarek Sûre-i celîle; otuz Âyet-i kerime’dir.

Birinci Âyet-i kerime’de Allah-u Teâlâ’nın mülk ve saltanatından, bütün mülkün O’nun kudret elinde bulunduğundan ve mülkünde mutlak tasarruf sahibi olduğundan bahsetmekte ve böylece “Mülk” kelimesi bu Sûre-i şerif’e isim olmaktadır.

Bu Sûre-i şerif’e ayrıca “Koruyucu” mânâsına gelen “Vâkiye” ve “Kurtarıcı” mânâsına gelen “Münciye” isimleri de verilmiştir. Çünkü bu Sûre-i şerif, kendisini okuyanı kabir azabından kurtarır.

Bu mübarek sûre-i şerif; mülk ve saltanatın Allah-u Teâlâ’nın kudret elinde olduğunu ve yarattığı varlıkları ilâhî murakabası, kontrolü altında tuttuğunu açıklayarak başlamaktadır.


Yayın Tarihi: 2002
Kapak: Selofanlı Bristol Karton Kapak
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 11x16 cm
Sayfa Sayısı: 144