Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap
HAKİKİ MÜSLÜMANLAR VE SAHTELERİ - Ömer Öngüt Görüşleri Sözleri Kitapları Düşünceleri Yazıları Eserleri
Cep Kitapları

HAKİKİ MÜSLÜMANLAR VE SAHTELERİ

Hakikiler ile sahteleri ayırmakta zorluk çeken müslüman halkın uyanması maksadıyla hazırlanmış olan bu eser inşaallah birçok sahtenin içyüzünü ortaya çıkartacak, gerçek İslâm’ı arayanların gönüllerine şaşmaz ölçüler aşılayacaktır.
  • YAYIN TARİHİ1996
  • SAYFA / EBAT184 / 11x16 cm
  • FİYAT40,00 ₺

Allah ehli, Allah için çalışır. Allah-u Teâlâ’nın dinini kuvvetlendirmeye ve Ümmet-i Muhammed’i Hazret-i Allah’a ve Resulullah Aleyhisselâm’a kavuşturmaya gayret eder. Halktan hiçbir şey beklemez ve hiçbir şeyden de korkmazlar. Onlar mükâfatı yalnız Hazret-i Allah’tan beklerler. İşte bunlar “Hakiki müslümanlar”dır.

Başta Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz olmak üzere bütün Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimiz tebliğ mukabilinde ümmetlerinden hiçbir ücret istememişlerdir. Hakkı tebliğ ettikleri, hakikate çağırdıkları topluluklara:

“Sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabb’ine âittir.” demişlerdir. (Şuarâ: 109-127-145-164-180)

Onların yolunda yürüyen Mürşid-i kâmiller de aynı izi takip etmişler, Hazret-i Allah’ın lütuf rızâsından başka hiçbir menfaate yönelmemişlerdir.

İşte biz de onların açtığı çığırdan yürüyoruz. Ve şu Âyet-i kerime’nin emr-i şerif’i mucibince hareket ediyoruz:

“Sizden hiçbir ücret istemeyenlere tâbi olun, onlar doğru yoldadırlar.” (Yâsin: 21)

Doğru yolda olanları da olmayanları da bu Âyet-i kerime ayırmaktadır.

Gerçek İslâm bunu emrediyor.

Binaenaleyh, kendi menfaat ve rahatları doğrultusunda para toplayanların, zorla isteyen dilencilerin, halkı yolan, gasp eden, zorla alan soyguncuların doğru yolda olmadıkları aşikârdır.

Hakiki müslümanlar Allah-u Teâlâ’nın emir ve hükümlerine göre hayatlarını tanzim etmişler, bu nurlu yola köle olmak için adeta yarışmışlardır. Onların örnek hayatları ibretlerle doludur.

Eserde bu ibretli hayatlardan örnekler ile hakiki müslümanın yaşayışını bulacağınız gibi, İslâm’a uymayan kötü örnekler ile de sahte müslümanların yaşayışlarını öğrenmiş olacaksınız.


Yayın Tarihi: 1996
Kapak: Selofanlı Bristol Karton Kapak
Kâğıt Cinsi: 70 gr. 1. Hamur Beyaz Kâğıt
Ebat: 11x16 cm
Sayfa Sayısı: 184