Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Sözler Ve Notlar
Bulunan Sonuç : 10


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 1

Muhterem müellif Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin sohbetlerinde tutulan notlar ilk olarak 1980 yılında “Notlar” adı ile neşredildi. Piyasaya verilmemesine rağmen büyük bir ilgi ile karşılandı ve 1982 yılında ikinci baskısı yapıldı. Aynı yıl “Sözler ve Notlar” adı altında ikinci cilt yayınlandı. Diğer ciltlerin peşi sıra yayınlanmasının ardından “Sözler ve Notlar” serisi onuncu cildi ile hitama erdi. Sözler ve Notlar 1 isimli bu eser beş bölümden müteşekkildir: Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 2

Bu eser “Sözler ve Notlar” serisinin ikinci cildi olmakla birlikte, Muhterem Müellifin işaret ettikleri üzere serinin içerisinde en öne çıkan cildidir. Muhterem Müellif Ömer Öngüt –kuddise sırruh- Hazretleri’nin inci saçılan mübarek dillerinden dökülen hikmet ve esrar dolu hakikat cevherlerinden uzun yıllar hiçbir kayıt tutulmadı. Nihayet bu müstesna eserler vasıtasıyla bu Zât-ı âli’nin sohbetlerinden ilim ve irfan tahsil edemeyenler de bu hakikatlere kitaptan okumak suretiyle de olsa ulaşma ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 3

Rabb’imizin birer lütfu olan “Kalblerin Anahtarı” külliyatının “Sözler ve Notlar” serisinin üçüncü cildi olan bu eser beş bölümden müteşekkildir. 30 Eylül 1990 günü Hakikat Vakfı’nın açılması ile başlayan “Vakıf Sohbetleri”nin ilk on biri ve “Vasiyet Sohbeti” kitabın birinci bölümünü teşkil etmektedir. İkinci bölümde ise “Allah Yolunda İnfak” mevzuu kaleme alınmıştır. Allah yolunda infakın faziletine, ehemmiyetine dâir birçok incelikler, infaka dâir Kur’an-ı kerim’den, Asr-ı saâdet’ten ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 4

1990 Eylül’ünde başlayan “Vakıf Sohbetleri”nin on ikisi “Sözler ve Notlar” serisinin üçüncü cildine girmişti. Bu sohbetlerin 1992 Temmuz’undan sonraki sekizi ise bu cildin mühim bir bölümünü teşkil ediyor. Bu ciltteki sohbetlerin özü “Mârifetullah ehli ve mârifetullah ilmi” dir. “Kardeşlik Dini ve Hakikatler” başlığındaki ikinci bölüm; bölücü din hırsızlarının içyüzünü müslümanlara bildirerek gerçek İslâm kardeşliğini tarif etmektedir. Âyet-i kerime’ler ve Hadis-i şerif’ler dikkatlice ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 5

Eserin ilk bölümünde Muhterem Müellifin Vakıf Sohbetlerinden 20. sohbetten 1995 Mart’ında yaptıkları 27. sohbete kadar olan sohbetler yer almıştır. Muhterem Müellif Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Adapazarı Beşköprü Hakikat Vakfı binasında iki ayda bir yaptığı sohbetlerinin ilk 12’si “Kalblerin Anahtarı Külliyatı”nın Sözler ve Notlar serisinin 3. cildinde, 20. sohbete kadar olan kısmı ise 4. cildinde bulunmaktadır. Bu 27 sohbet ayrıca “İmanlı Gönüllere Hitap” ismiyle ayrı bir eser ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 6

Bu cildin ilk bölümü 28. sohbet’ten 37. sohbete kadar olan Vakıf sohbetlerini ihtiva etmektedir. İyi ve kötü âlimlerle, iyi ve kötü âmirlerin içyüzleri, misaller, Mârifetullah ehli zevât-ı kiram ile hakiki âlimlerden, nakilci âlimlerden numuneler bu sohbetlerde anlatılmıştır. Bu eserde ayrıca Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaat mezheplerinin Ümmet-i Muhammed için rahmete vesile olduğu, müslümanlara büyük kolaylıklar sağladığı, gerçek müçtehidlerin bu uğurda canlarını dahi ortaya koyarak ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 7

Bu cildin ilk bölümü 38. sohbet’ten 42. sohbete kadar olan vakıf sohbetlerini ihtiva etmektedir. Bu sohbetlerde Allah-u Teâlâ’nın yaratışındaki hikmetler, yaratmış olduğu varlıklardaki ilâhî kudret ve azameti gösteren deliller anlatılmaktadır. Gökler ve yer, dünya, güneş ve ay, yıldızlar, rüzgârlar, bitkiler ve hayvanlar, Adem Aleyhisselâm’ın yaratılışı bu başlıklardan bazılarıdır. Eserin diğer bölümlerinde Muhterem Müellif’in dinde ve vatanda bölücülük yapan kişi ve grupların ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 8

30 Eylül 1990 günü “Hakikat Vakfı”nın açılması ile başlayan “Vakıf Sohbetleri”nin ilk kırk ikisi, “Sözler ve Notlar” serisinin 3, 4, 5, 6 ve 7. ciltlerinde yer almıştır. “Sözler ve Notlar”ın bu 8. cildinde ise “43. Sohbet”ten başlayarak dokuz sohbet yer almaktadır. Eserin diğer bölümlerinde Muhterem Müellif’in Hakikat Aylık İslâm Dergisi’nde yayınlanan bazı makaleleri Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin metinleriyle birlikte yer almaktadır. Bu bölümler ve başlıkları şu şekildedir: Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 9

Muhterem Müellif bu eserinde zâhirî ve bâtınî nimetleri anlatmakta, bâtınî nimetlerin çok daha mühim olduğunu, aslında bu nimetleri elde etmek için dünyaya gelindiğini insanların zihinlerine nakşetmeye çalışmaktadır. Allah-u Teâla bir Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmaktadır: “Görmedin mi? Göklerde ve yerdeki her şeyi Allah size musahhar kılmıştır. Zâhir ve bâtın (açık ve gizli) her türlü nimetlerini bol bol vermiştir.” (Lokman: 20) Bâtınî nimetler hiç şüphe yok ki ilâhi bir lütuftur. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

SÖZLER ve NOTLAR - 10

Muhterem Müellif bu eserini şu beyanları ile tarif ediyorlar: “Her şeyin bir özü vardır, bu kitapların özü ise iki cümleden ibarettir: ‘Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin.’ (Mâide: 92) Yani bununla mühürlüdürler. Ben bir perdeden bir kabuktan ibaretim, özüm O’dur. Şu gördüğünüz kâinat da bir kabuktan ibarettir. Kâinatın da özü O’dur. O kabuğu çıkardığın zaman Öz kalıyor. Elhamdülillah, kabuk olduğumu biliyorum. İçimde O olduğunu da görüyorum. Devamını Oku