Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Sırat-ı Mustakim
Bulunan Sonuç : 5


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"O Peygamberler Allah'ın Hidayet Ettiği Kimselerdir. O Halde Sen de Onların Gittiği Doğru Yolu Tutup Onlara Uy, O Yoldan Yürü." (En'am: 90)

Peygamber, haberci mânâsına gelir. Arapça’daki Nebi ve Resul kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Allah-u Teâlâ’nın, kullarına muradını bildirmek, onlara emir ve yasaklarını haber vermek, irşad ve ikaz etmek üzere seçtiği ve vazifelendirdiği insanlara peygamber adı verilir. Peygamberlik vazifesine “Nübüvvet” ve “Risalet” adı verilmektedir. Nübüvvet vazifesi alana “Nebi”, risalet vazifesi alana “Resul” denir. “Enbiya” nebi kelimesinin, “Mürselin” ise resul kelimesinin çoğulu olarak Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HİZBULLAH'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜŞŞEYTAN'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜLVAHŞET'E TÂBİ OLANLAR

Partisi hakkında da şöyle bir fermân-ı ilâhî’si var: “İşte onlar Allah’ın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah’ın hizbi (partisi)dir.” (Mücâdele: 22) “Hizbullah” Allah-u Teâlâ’nın ve Resul’ünün partisidir, mülkün sahibinin kanunudur. Emir ve nehiyleri koyan O’dur. Din kuranlar, hizipçiler, bölücüler ve particiler ayrıdır. Bu Âyet-i kerime mucibince biz “Hakk parti”liyiz, “Halk parti”lerle ilgimiz yoktur. Bizim partimiz budur, “Ülâike Hizbullah”tır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"İşte Bu Benim Dosdoğru Yolumdur, Siz Ona Uyunuz. Başkaca Yollara Gidip de Onlar Sizi Allah'ın Yolundan Ayırmasın." (En'am: 153)

Resulullah Aleyhisselâm birgün yere bir çizgi çizerek: “Bu Allah Yoludur.” buyurdular. Yine bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizdikten sonra: “Bunlar da Yollardır. Bu Yolların Her Birisinde İnsanları O Yola Çağıran Birer Şeytan Bulunur.” buyurdular ve: “İşte Bu Benim Dosdoğru Yolumdur, Siz Ona Uyunuz. Başkaca Yollara Gidip de Onlar Sizi Allah’ın Yolundan Ayırmasın.” (En’am: 153) Âyet-i kerime’sini okudular. (Darimi-Sünen) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!" (HÛD: 112)

Bu Âyet-i kerime kantardır... Emrolunduğu gibi olursak O'nun kulu oluruz, emr-i ilâhî hilâfına hareket edersek şeytanın kulu oluruz. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde de şöyle buyuruyorlar: "Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür." (Buharî) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Hazret-i Kur'an Ve Sünnet-i Seniyye Rayları Üzerinde Yürüyenler Saâdete Erenlerdir

"Bütün gayem; Allah-u Teâlâ'nın emir ve hükümlerinin mevcudiyetinin, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in Sünnet-i seniyye'sinin varlığının dimdik ayakta durmasıdır. Hiçbir müslüman fert ve milletin, Allah-u Teâlâ'nın ve Peygamber'inin hüküm verdiği bir hususta kendi isteğine göre seçme hakkı yoktur. Müslüman kalmak, müslümanca yaşamak ve müslüman olarak ölmek isteyen bir kimse mutlaka Allah-u Teâlâ ve Resul'ünün emir ve arzusuna boyun eğmek ... Devamını Oku