Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Şeyh Hasan eş-Şirvânî
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

On yedinci yüzyılın sonları ile on sekizinci yüzyıl başları arasında yaşamış Kâdirî şeyhlerinin en önde gelenlerinden biri olan Hasan eş-Şirvânî -kuddise sırruh- Hazretleri, Hakkâri yakınlarında yer alan Şirve'de dünyaya gelmiş olup, Pîr Hüseyin Şirvânî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin oğludur. Kâdiriyye yolunun âdâb ve erkânı üzere yetişmiş olan Hazret, icâzet aldıktan sonra uzun yılar Hakkârî dolaylarında irşad faaliyetlerine devam etmiş ve Kadirî tarikatının "Müştâkiyye" kolunun kurucusu... Devamını Oku