Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Ölüm
Bulunan Sonuç : 2


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ÖLÜMÜN HAKİKATI, CENAZE İŞLERİ VE BERZAH HAYATI

Risale üç bölümden teşekkül etmiş olup; birinci bölümde “Ölümün Hakikati” selis bir üslûpla anlatılmakta, ikinci bölümde “Cenaze ile İlgili Hükümler” ve bu husustaki açıklamalar yer almakta, üçüncü bölümde ise “Berzah Hayatı” izah edilmektedir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ÖLÜMÜN HAKİKATİ

Ölüm, bu fâni âlemdeki hayat yolculuğunun sona ermesi ile bekâ âleminde geçirilecek ebedî hayatın başlangıç noktasıdır. Biri fânî, diğeri ebedî olan iki hayat arasında bir köprüdür. Dünya ahiretin bir tarlasıdır. Her doğan ölür, her gelen gider. Dünyanın yıkılışı büyük kıyamet, insanın ölümü ise küçük kıyamettir. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde: "Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!" buyuruyor. (Hicr: 99) Devamını Oku