Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Namaz
Bulunan Sonuç : 16


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

NAMAZ REHBERİ

Namaz, Rabb’imiz Teâlâ Hazretleri’nin görünür-görünmez, bitmez-tükenmez ihsan ve ikramlarına karşı şükran ve tazimimizi sunmak için kalbimiz, dilimiz, bedenimizle yaptığımız bir ibadettir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Allah-u Teâlâ'nın En Çok Sevdiği İbadet: "NAMAZ"

"Namaz, Rabb'imiz Teâlâ Hazretleri'nin görünür-görünmez, bitmez-tükenmez ihsan ve ikrâmlarına karşı şükran ve tazimlerimizi sunmak için kalbimiz, dilimiz ve bedenimizle yaptığımız bir ibâdettir. Hadis-i şerif'lere göre İslâm'ın şartı, dinin direği ve temeli, ibâdetlerin rehberi, cennetin anahtarıdır. Müminin miracı, kalbinin nûru, ruhunun gıdasıdır. Muttakilerin göz aydınlığıdır." Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Dinin Direği "Namaz!"

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Âyet-i kerime'sinde: "Namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır." buyuruyor. (Nisâ: 103) Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyuruyorlar: "Her şeyin bir alâmeti vardır. İmanın alâmeti de namazdır." (Münâvî) "İşin başı İslâm'dır, onu ayakta tutan namazdır, zirvesi ise Allah yolunda cihaddır." (Tirmizî) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Namaz

Namazın on iki tane farzı vardır. Dışındaki Farzlar: Hadesten tahâret, Necasetten tahâret, Setr-i avret, İstikbâl-i kıble, Vakit ve Niyet'tir. İçindeki Farzlar ise; İftitah tekbiri, Kıyam, Kıraat, Rükû, Sücûd yani secde ve Ka'de-i ahîre. Namaz için geçerli olan bu on iki farz, namazı namaz yapan esaslardır. Namazın içindeki altı ana esasların her birisini ayrı ayrı, tâdil-i erkân olarak yani düzgün bir şekilde kurallarına uygun olarak herbir rükünlerinin yapılması gerekir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Sünnet Yerine Kaza Kılınmaz!

– "Kaza namazı olanlar, sünnet namazlarının yerine kaza namazı kılmalıdırlar." diye fetvâ verenler var, bu doğru mudur?– Hayır, doğru değildir. Hanefî mezhebinin içtihâdi görüşü şudur: "Nafileleri kılmak, kaza namazlarını derhal kılmaya mâni olmaz. Ancak evlâ olanı revâtip denilen, farzların önünde ve sonunda kılınan sünnetlerle; Duha, Tesbih, Tahiyyetül-mescid, Evvabin gibi sünnetlerin dışında kalan nafilelerin yerine kazaya kalmış namazları kılmaktır." (Mezahib-i Erbaa. Cilt: 1, sh: 492) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Namazda İşlenmesi Mekruh Olan Şeyler ile Namazın Müfsitleri

• Namazda elbisesiyle veya bir yeriyle oynamak.• Zihnini çok meşgul edecek bir hâl ile namaza durmak.• Esnemek veya gerinmek.• Parmak çıtlatmak.• İki elin parmaklarını birbirine geçirmek.• Başkasının huzuruna çıkılamayacak bir giyimle ve kollar sıvalı olarak namaza durmak.• Başı kıbleden çevirmek. Gözlerini yummak veya göğe dikmek..... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Namazda Bâtınî ve Zâhirî Huşu

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde şöyle buyuruyor:"Resul'üm! Kitap'tan sana vahyedileni oku ve namaz kıl! Şüphesiz ki namaz insanı her türlü hayâsızlıktan ve fenâlıktan alıkoyar. Zikrullah elbette en büyük (İbadet)tir. Allah yaptıklarınızı bilir." (Ankebût: 45)Müminlerin her türlü kötülüklerden ve yasaklardan kaçınması icap ederken, nice namaz kılan kimselerin kendilerini haramdan ve yasaklardan kurtaramadıkları görülmektedir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

EZAN-I MUHAMMEDÎ VE İKÂMET

Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber.Eşhedü enlâ ilâhe illâllah, Eşhedü enlâ ilâhe illâllah.Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.Hayyâalessalâh, Hayyâalessalâh.Hayyâalel-felâh, Hayyâalel-felâh.Allahu Ekber Allahu Ekber, Lâ ilâhe illâllah. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Cemaatle Namaz ve İmamlık

Namazı cemaatle kılmak dinin şiârıdır. Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır: "Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece efdaldir." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 378) Âkıl bâliğ ve hür olan, topluca namaz kılmaya gücü yeten müslüman erkeklerin cemaatle Cuma namazını kılmaları farz, Bayram namazını kılmaları vâcip, beş vakit namazı kılmaları ise vâcip kadar kuvvetli bir sünnet-i müekkededir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Sünnet Namazların Faziletleri

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyururlar: "Bir gün bir gecede on iki rekât sünnet-i müekkedeye devam eden kimse için Cenâb-ı Allah cennette bir köşk halk eder." (Tirmizî) • Sabah namazının iki rekât sünneti, "Sünnet-i müekkede"dir. Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde; "Bana dünyadan ve içindekilerden sevgilidir." buyurmuşlardır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Tilâvet Secdesi ve Şükür Secdesi

Kur'an-ı kerim'de on dört secde Âyet-i kerimesi vardır. Bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vâciptir. Bu secdeye "Tilâvet Secdesi" denir. Bu Âyet-i Kerime'ler ya doğrudan doğruya secde etmeyi emretmekte veya kâfirlerin secde etmekten yüz çevirdiklerini beyan etmekte veyahut ki Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimiz'in secde emr-i şerifine uyduğunu anlatmakta olduğundan, bu mübarek kelâmları okuyunca veya işitince secde etmek vâcip olmuştur. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Kadınların Namaz Kılma Şekli ve Sehiv Secdesi

Kadınların namazlarında bazı farklılıklar vardır: Namazı kılmak için ezan okumazlar, ikâmet getirmezler. Tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar ve göğüs üzerine koyarlar. Kıyamda erkekler gibi dik değil, başları hafif bükük bir halde dururlar. Rükûda dizlerini germeyip hafif bükerler. Secdede dizlerini iyice bükerler, karınlarını uyluklarına, kollarını da vücutlarına yapıştırırlar. Otururken sol kalçalarının üzerine oturup ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarırlar. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Namazda Kıraat Yanlışlığı Yapmak, Sütre ve Namazda Tâdil-i Erkân

Namazda Kur'an-ı kerim okurken yanlışlık yapılmasına zelle denir. Bu yanlışlık ve değişiklik, bile bile kasten yapılırsa namaz bozulur. Bu yanlışlık namazda bulunulduğu unutularak yapıldığı, okunan kelimenin benzeri Kur'an-ı kerim'de bulunmadığı, mânâsı da Kur'an-ı kerim'deki kelimenin mânâsından uzak olduğu takdirde namaz yine bozulur. Namazda bulunulduğunu unutarak Kur'an-ı kerim'in okunuşunda yapılan hareke yanlışlığı ile namaz bozulmaz. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Namazın Sünnetleri ve Müstehabları

• "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanırken, kunut ve bayram namazı tekbirleri alınırken avuç ayaları ön tarafa gelecek şekilde elleri kulak hizasına (kadınlar omuz hizasına) kaldırmak, sonra bağlamak.• Tekbir alırken parmakları tabii halde açık bulundurmak.• Namaza başlayınca içten "Sübhaneke" duâsını okumak.• Fâtiha sûresini okumaya başlamadan "Euzü-besmele" çekmek. Fâtiha'dan sonra sessizce "Âmin" demek. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Namazın Farzları ve Vâcipleri

NAMAZIN FARZLARI1– Dışındaki Farzlar:• Hadesten tahâret: Mânevî pisliklerden temizlenmek. Abdestsiz olanın abdest alması, gusül abdesti alması icap etmiş olanın gusletmesi.• Necasetten tahâret: Namaza başlamadan önce; bedeni, elbise ve çamaşırları, namaz kılınacak yeri, namaza engel olacak gözle görülür her türlü pislikten temizlemek.• Setr-i avret: Namazda vücudun kapatılması gereken yerleri örtmek..... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İstibrâ ve İstinca

Küçük abdestten sonra sızıntı ve akıntıdan kurulanmaya "İstibrâ", büyük abdestten sonra temizlenmeye de "İstinca" denir.Büyük abdestten sonra tam emniyet hâsıl oluncaya kadar su ile temizlenmek ve kurulanmak lâzımdır. Su bulunmadığı yerde temiz taş parçası veya sert toprak parçası ile istinca yapılabilir.Küçük abdestten sonra, kalan yaşlığı giderip kurulamak da vâciptir. Abdest alırken veya aldıktan sonra gelen akıntı abdesti bozar, namaz da sahih olmaz. Devamını Oku