Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Hıristiyanlar
Bulunan Sonuç : 11


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Mâide: 51) Âyet-i kerime’sinde buyurulduğu üzere Müslümanlara hiçbir zaman dost olmayan Yahudi ve hıristiyanlar ile onları dost edinen münafıkların içyüzü bu eserde. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

YAHUDİ, HIRİSTİYAN VE MÜNAFIKLAR BOŞ DURMUYOR. İSLÂM'IN İKİ CAN DAMARI; HAZRET-İ KUR'AN'A VE HAZRET-İ RESULULLAH'A SALDIRIYORLAR.

Kâfir ve münafıklar bu ilahi Kitab-ı kerim'i bozmaya çalışsalar da O Hakk'tan gelmiştir ve koruyucusu da bizzat Hazret-i Allah'tır. Bunlar ilâhî hükümleri kaldırmak, Hazret-i Kur'an'ı tahrif etmek isterler. Ve bu küffarın en büyük kini Resulullah Aleyhisselâm'adır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAZRET-İ KUR'AN'DA YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ

"Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır." (Nisâ: 101) "Sen onların dinlerine uymadıkça ne yahudiler ne de hıristiyanlar aslâ senden hoşnut olmazlar." (Bakara: 120) Yahudi ve hıristiyanlar küfürde ve İslâm düşmanlığında ortaktırlar. Bir ve beraberdirler. Bununla beraber yahudilerin İslâm düşmanlığı hıristiyanlardan da putperestlerden de daha şiddetlidir. İslâm'ın ve müslümanların en büyük hasmı bunlardır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"Resul'üm! Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ: 107) Küffar Memleketlerinde Yayınlanan Resulullah Aleyhisselâm'a Hakaret İçerikli Yayınlara Cevaptır.

Hıristiyan haçlıların, âlemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Aleyhisselâm Efendimiz'e film, yazı ve karikatür yoluyla çirkin iftira ve yakıştırmalar yapmaları nasıl bir küfür içinde olduklarının en büyük delilidir. İslâm'a ve müslümanlara düşmanlık sözkonusu olunca bu haçlılara gerek aşikâr gerek sinsice destek veren yahudiler de bu küfürde ortak ve onlarla bir ve beraberdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İMANIN NEZÂFETİ, KÜFRÜN NECÂSETİ

İman, "Nezâfettir, Temizliktir"; Küfür, "Necâsettir, Murdarlıktır, Pisliktir". İman, "Nûraniyettir, Aydınlıktır"; Küfür, "Zulmâniyettir, Karanlıktır". Hazret-i Allah'ın Nûruna Dil Uzatarak İçindeki Çirkefliğini Dışarıya Akıtan Hıristiyan Haçlı Papası Bu İslâm Vatanına Geldi, Sinsi Yüzünü Gösterdi ve Gitti. Bir Taraftan Haçlı İttifakı Kurmak İçin Çalıştı, Diğer Taraftan Sahte Yüzü ile Halkın Karşısına Çıktı. Küfrünü, Necâsetini Yaymak İçin. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

KÜFRÜ HOŞ GÖREN, DİNİNE VE VATANINA İHANET EDEN SAHTE KAHRAMANLAR!

Hıristiyanlar tarihten gelen haçlı zihniyetini, barbarlığını, kinini, katliam ve işkencelerini günümüzde Irak'ta, Afganistan'da ve daha birçok yerde sürdürürken, Papa'nın bu açıklamaları yeni katliamların, savaşların habercisidir. Papa'nın Peygamber'imize hakareti, İslâm'ı akıl dışı din diye ilân etmesi, iftira ve yalanlara hakikati örtmeye çalışması köhne karanlık ortaçağ zihniyetinin tezahürüdür. Bugünün papazları aynı papazlar! Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Dinsizliğin İsmini Değiştirdiler Medeniyet Dediler. Vahşetin İsmini Değiştirdiler Demokrasi Dediler.

Huzursuzluğun baş kaynağı Amerika oldu. İşte numune olarak Irak! Onların demokrasisi bu kadar, onların demokrasisi vahşetten ibaret! Bu meziyet(!) onlara atalarından tevarüs etmiştir. Zira bütün Batı tarihi vahşet, katliam ve soykırımlarla doludur. Cehennemin dereceleri olduğu gibi küfrün de dereceleri vardır. Küfür ehli içinde İslâm’a, müslümanlara, insanlığa en büyük zararı dokunan ülke Amerika’dır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

BATI BİZİ NEDEN SEVMEZ? İMAN KÜFÜR BERZAHI VE BUGÜNKÜLERİN DURUMU

Bu necip İslâm milleti, İslâm dinine çok büyük hizmetlerde bulunmuş; İslâm’ın yayılması, küfrün ortadan kalkması, fitnenin söndürülmesi ve adaletsizliğin bitmesi için azimle mücadele ve mücahede etmiş, İslâm’ı yok etmek isteyen Haçlı küfür sürülerini yüzyıllar boyu defalarca tepeleyerek defetmişti. Selçuklular olsun, Osmanlılar olsun bu uğurda büyük fedâkârlıklar göstermiş ve Cenâb-ı Allah’ın yardımıyla muazzam muvaffakiyetlere mazhar olmuşlardı. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM'A GÖRE DOST VE DÜŞMAN

Küfür ehli İslâm’ı ve müslümanları kabul etmemiş, her zaman İslâm’ın ve müslümanların karşısında olmuş, hep tuzak kurmuş, dost olmamış, bilakis düşmanlık yapmıştır. En büyük düşmanlığı yüzyıllar boyu İslâm’ın sancaktarlığını yapan bu necip millete yapmışlardır. Zamanında Osmanlı’yı yıkmak, yutmak için çevirdikleri entrikaların bir benzerini bugün de çevirmek istiyorlar. Dinimizi, vatanımızı paymal etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

AVRUPA BİRLİĞİ ASLINDA BİR HIRİSTİYAN BİRLİĞİDİR VE HIRİSTİYAN OLMADIKÇA BU BİRLİĞE ALMAZLAR.

Dinde imanda, şeref ve haysiyette bu kadar taviz olur mu? Bu bize yakışır mı? İslâm bunu kaldırır mı? Bu kadar Âyet-i kerime’ler onlara hatırlatıldığı halde bu dostluk nereden geliyor? Zira atalarımız: “Düşmandan dost, domuzdan post olmaz.” demişlerdir. Bu Âyet-i kerime’leri duymayan, bu sözleri işitmeyenlere herhalde Allah-u Teâlâ onlara duyuracak, dünyada da ahirette de. İlâhi hükümlere karşı kör ve sağır kalmak insanı nereye götürür? Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

MÜNÂFIKLAR / MİSYONERLER

Son yıllarda Hıristiyan misyonerleri büyük bir gayretle, büyük paralarla çalışıyorlar. Küffar çok büyük bir plan çeviriyor; insanlarımızı hıristiyan yapmaya çalıştıkları gibi topraklarımızı satın alıyorlar. Memleketimizi yavaş yavaş istilâ ediyorlar.Ey İslâm cemaati! Kabirde misiniz! İman binanızı tutuşturdular. Vatanınıza da sahip çıkıyorlar. Kabirde misiniz ki hiç sesiniz çıkmıyor! Hâlâ dininize ve vatanınıza sahip çıkmayacak mısınız? Devamını Oku