Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Hazreti Muhammed Aleyhisselam
Bulunan Sonuç : 9


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazret-i Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in hayat-ı saâdetleri bütün safhaları ile en ince teferruatına kadar tesbit edilmiş, sağlam senetlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Her anı bizim için bir rehber ve rahmet olan bu ulvî hayat bu eserde... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

NÛR-Î MUHAMMEDÎ (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)

Resulullah Aleyhisselâm'ın nûraniyetini ve Allah katındaki yüce mertebesini itiraza mahal vermeyecek şekilde Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerle izah eden eşi bulunmaz, çok müstesna bir eserdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

RESULULLAH ALEYHİSSELÂM'I GÖNÜLDEN SEVMEK, İTAAT ETMEK, TESLİMİYET GÖSTERMEK; İMAN'IN VE İSLÂM'IN İLK ŞARTIDIR. HAYATIN, HAKİKATİN, FEYZ VE BEREKETİN, FÜTUHAT VE MUZAFFERİYETİN KAYNAĞI ODUR.

"Allah-u Teâlâ'nın nuru, âlemlerin gurur ve sürûru olan Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm öyle bir varlıktır ki, her türlü tasavvurumun ve kuvve-i beşeriyemin fevkindedir. Ancak âcizliğimi itiraf eder, affına sığınarak neşre başlarım. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

YAHUDİ, HIRİSTİYAN VE MÜNAFIKLAR BOŞ DURMUYOR. İSLÂM'IN İKİ CAN DAMARI; HAZRET-İ KUR'AN'A VE HAZRET-İ RESULULLAH'A SALDIRIYORLAR.

Kâfir ve münafıklar bu ilahi Kitab-ı kerim'i bozmaya çalışsalar da O Hakk'tan gelmiştir ve koruyucusu da bizzat Hazret-i Allah'tır. Bunlar ilâhî hükümleri kaldırmak, Hazret-i Kur'an'ı tahrif etmek isterler. Ve bu küffarın en büyük kini Resulullah Aleyhisselâm'adır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"O HAKK'IN NÛRUDUR, İLİM-İRFAN KAYNAĞIDIR, HAKK'TIR ONUN ÖZÜ, HAKK'TAN GELİR ONUN SÖZÜ. (Ömer Öngüt-Kuddise Sırruh-)

Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Allah-u Teâlâ'nın bütün âlemlere gönderdiği, bütün insanlığı irşadla vazifelendirdiği son peygamberidir. Hazret-i Allah'ın nurudur, âlemlerin gurur ve surûrudur. Ona iman etmeyi, teslim olmayı, itaat etmeyi, saygı ve hürmet göstermeyi şart koşmuş, Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyurmuştur: "Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve Resul'üne iman etmişlerdir." (Nûr: 62) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HÂTEMÜ'N-NEBİ'DEN BÜTÜN KÂİNAT ALIYOR HÂTEMÜ'L-VELİ'DEN BÜTÜN İNSANLIK ALIYOR

Ali Havvas -kuddise sırruh- Hazretleri buyururlar ki: "Hatta ne kadar veli gelmiş ve gelecek ise bunların hepsi feyizlerini ve medetlerini bu iki zâttan almaktadırlar." Aslında hep Allah. Onu ona vermiş, onu ona vermiş, o kadar. Allah-u Teâlâ bu büyük zâtlara bu sırrı duyurmuş. Kime ne verdiğini onlara bildirmiştir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Âlemlere Rahmet

Resulullah Aleyhisselâm’ı methetmeye beşerin gücü yetmez. Zira onu bizzat Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri methetmiştir. Kur’an-ı kerim’de birçok Âyet-i kerime’de onun hususiyetleri zikredilmiştir. O madden manen bütün alemlere bir rahmettir. Zira bütün alemler onun nurundan yaratılmıştır. O olmasaydı felekler yaratılmazdı. Bunlar ve bunlar gibi daha nice hakikatleri Allah ve Resul’ünün beyanlarından öğreniyoruz. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"Resulüm! Biz Seni Âlemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (Enbiyâ: 107)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır: “Varlığım kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, bu ümmetten yahudi olsun hıristiyan olsun, kim benim peygamberliğimi duyar da benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur.” (Müslim: 153) Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Hazret-i Allah’a Vuslat Resulullah Aleyhisselâm İle Mümkündür. Allah-u Teâlâ Onsuz İmanı Kabul Etmiyor

"Resul'üm! Onlara söyle: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.'" (Âl-i imran: 31) Bu Âyet-i kerime'nin hükmü, Resulullah Aleyhisselâm'ın yolunda olmadığı halde Allah-u Teâlâ'yı sevdiğini iddia eden herkese şâmildir. Bir kimse bütün söz ve fiillerinde ona uymadıkça bu iddiasında yalancıdır. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, dünya saadeti, ahiret selametinin yegâne vesilesidir. Hidayet anahtarıdır. Devamını Oku