Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Dinlerarası Diyalog
Bulunan Sonuç : 7


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

KÜFRÜ HOŞ GÖREN DİNİNE VE VATANINA İHANET EDEN SAHTE KAHRAMANLAR

Bu eser; 2006 yılında devrin Hıristiyan Haçlı Papasının dinimize ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e dil uzatan açıklamaları üzerine Ekim 2006 tarihli Hakikat Aylık İslâm Dergisi’nde yayınlanan başyazının kitapçık haline getirilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Mâide: 51) Âyet-i kerime’sinde buyurulduğu üzere Müslümanlara hiçbir zaman dost olmayan Yahudi ve hıristiyanlar ile onları dost edinen münafıkların içyüzü bu eserde. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İSLÂM DİNİ'NE VE VATANIMIZA İHANET EDEN HAİNLERİN İÇYÜZÜ

Allah-u Teâlâ küffarı bize düşman olarak tanıtıp ikaz ettiği halde; memleketimizde “Diyalog ve Hoşgörü” adı altında ortaya çıkıp gerek dinimizde ve gerek vatanda çok büyük zararlara sebep olan münafıkların iç yüzünü Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerle ortaya seren müstesna bir eserdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Ey Müslüman Kardeş Dikkat Et! DÜŞMANINI TANI DİNİNİ ve VATANINI MUHAFAZA ET!

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye çok büyük bir tehlike atlattı. İslâm ve vatan haini, küffarın ajanı Fetullah Gülen ve gürûhu büyük bir kalkışma ile Türkiye’yi küffara peşkeş çekmek istediler. Ancak Hazret-i Allah bunlara fırsat vermedi, milletimize büyük bir nusret bahşetti. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

BİZ KÜFRÜ HOŞ GÖRENLERDEN DEĞİLİZ

Memleketimizde uzunca bir zaman “Hoşgörü” adı altında aslında “Küfrü Hoşgörü” icraatı yapıldı. FETÖ bu zemini hazırladı. Bu sayede küffar memleketimize misyonerlerini saldı, Avrupa Birliği adı altında memleketimizi istilâ etmeye çalıştı. Bu eser; herkesin şuursuzca bu girdaba kapıldığı bir zamanda, bu aziz milleti uyandırmak için kaleme alındı. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

KÜFRÜ HOŞ GÖREN NARCILARIN İÇYÜZÜ

Muhterem müellif Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri FETÖ Terör Örgütü’nün içyüzünü 1994 yılından itibaren Hakikat Aylık islâm Dergisi’ndeki makaleleri ile duyurmaya çalışmışlar, 1999 yılında da bu eseri neşretmişlerdir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Bu İlâhi Emirlere Bir Bak, Bir de Münafıkların Tertip ve Tezahüratlarına Bir Bak!

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'sinde buyurur ki: "Allah katında din İslâm'dır." (Âl-i imran: 19) Akla şöyle bir soru geliyor: Sizin bu haham ve papazları Urfa'ya sonra da Tarsus’a çekmekteki gayeniz ne idi? Onları niçin dâvet ettiniz? Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz krallara mektup yazıp onları İslâm’a dâvet ediyordu. Siz ise haham ve papazları İslâm'a dâvet etmek için mi çağırdınız, yoksa kâfir olduğunuza dâir onları şâhit tutmak için mi çağırdınız? Bu soruya cevap lâzımdır. Devamını Oku