Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Cihad
Bulunan Sonuç : 10


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

GÜN; VATANIMIZI YIKMAYA ÇALIŞAN KÜFFARLA ELBİRLİK MÜCADELE GÜNÜDÜR!

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: 'Vatan sevgisi imandandır.' buyuruyorlar. 'İmansız vatan, vatansız iman muhafaza edilmez.'" "Umuyorum ki Rabb'im yardım edecek, zafer verecek. Allah-u alem Cenâb-ı Hakk bu harbi bize verecek, bahşedecek, ihsan edecek inşaallah. Lâkin şüphesiz ki zayiat vereceğiz. Yani bunu böyle bilin. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ALLAH VE RESUL'Ü BİZE YETER

Küffar İslâm ülkelerini parçalamakla yetinmiyor, ordularını da dağıtmaya, parçalamaya çalışıyor. Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi bizim de devletimizi ve ordumuzu yok etmek, elinden gelirse bizi bu vatandan çıkartmak istiyor. Ancak Hazret-i Allah bugüne kadar onlara fırsat vermedi, ordumuza ve polisimize muzafferiyet verdi. İnşaallah bundan sonra da böyle olur. Bunun için birlik ve beraberlik içinde olmamız, azmetmemiz, Hazret-i Allah'a yönelmemiz lâzım. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"ALLAH'IM! ÜMMET-İ MUHAMMED'İ AFFET! VATANIMIZI MUHAFAZA ET! ORDUMUZU MUZAFFER ET!" (Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh-)

Harpler bir kıvılcımla başlar. İnsanlık tarihi bu gibi savaşlarla doludur. Efkâr kaynıyor. Harp afatı bütün dünyayı sarmak üzere.Ateş kapımıza dayandı. Ülkemizin harbe girme tehlikesi bulunuyor. Milletimizin ve vatanımızın selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için çalışmak herkesin vazifesidir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Bizim İki Gayemiz Var; İMAN ve VATAN

Bu âlî ve necip millet, Din-i mübin'in hizmetkârı olmuş; dini için, imanı için, vatanı için canlarını, mallarını seve seve feda etmekten de çekinmemiştir. Tarihte görüleceği üzere İslâm'ın bayraktarlığını yapmış, dine çok büyük hizmetlerde bulunmuş; İslâm'ın yayılması, küfrün ortadan kalkması, fitnenin söndürülmesi ve adaletsizliğin bitmesi için azimle mücadele ve mücahede etmiştir. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

ALLAH YOLUNDA CİHAD İLE ÖMRÜNÜ GEÇİREN; DİN, VATAN, MİLLET UĞRUNA CANINI FEDA EDEN ECDADIMIZLA ÖVÜNÜP İFTİHAR EDERİZ!

Dünya tarih sahnesinde yüzyıllar boyunca hüküm sürüp, müstesnâ yeri olan Osmanlı Cihan Devleti; dünya tarihinde eşi ve emsâli görülmemiş bir yapıya sâhipti. Avrupa, Asya ve Afrika'da İslâm dininin yayılması için büyük bir aşk ve şevkle mücâdele ve mücâhede etmiş, kuruluşundan yıkılışına kadar İslâmiyet'in bayraktarlığını yapmıştır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Niyet-i Hâlisa İle İmanımızı Ve Vatanımızı Korumamız Lâzım. Zira; "İMANSIZ VATAN, VATANSIZ İMAN MUHAFAZA EDİLMEZ!"

Önümüzde vahim günler gelebilir. Bunun için imanımızı ve vatanımızı korumak için niyet-i hâlisa ile ne lâzımsa onu yapmak lâzımdır. Kalacak bir fert yok. Amma imanla göçmek için çâreler aramak lâzımdır. İman bir kaledir, onu ayakta tutacak helâl lokmadır. Böyle olursa Rabb'imiz bize yardım eder, önümüzdeki fırtınaları rahat geçiririz. Amma eğri olursak cezasını ve azabını çekeriz. İslâm'ım demek kolay, İslâm'ı yaşamak esastır. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Çok Defalar Uyarıp, İkaz Ettik. Dinleyen Dinledi. Dinlemeyen Kendi Nefis Arzusuna Uydu. Nihayetinde Nedamet Çok, Faydası Yok.

Dikkat ederseniz Cenâb-ı Hakk'ın izniyle lüzumu kadar bu halkı uyandırmaya çalıştık. Resulullah Aleyhisselâm'ın "İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış." emr-i şerif'ine ittiba ettik. Emr-i bilma'ruf ve nehy-i anil-münker vazifesini bihakkın yerine getirmeye gayret ettik. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, hiç kimseden çekinmeden hakikatleri neşrettik. Defaatle dergilerimizle, kitaplarımızla halkı uyandırmaya, her türlü hakikati duyurmaya çalıştık. Fakat ruh ölmüş. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

İMANA DÂVET VAZİFESİ KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR

Günümüzde bambaşka bir cehâlet hüküm sürmektedir. İman ile küfür, mümin ile kâfir, hak ile bâtıl, hidayet ile dalâlet, nur ile zulmet birbirine karışmış, ayırt edilemez bir hâle gelmiştir. İslâm dini hem dıştan hem de içten çok büyük hücumlara ve tehlikelere maruz kalmıştır. İslâm bugün tam bir garip duruma düşmüştür. İmanı muhafaza etmek zor, imandan kaymak kolay olmuştur. Öyle bir ifsat ki misli görülmemiş. Günahlar açık olarak işleniyor ve isyana dönüşüyor Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

KÜFFAR ALENİ OLARAK SAVAŞ AÇTI. BU VATANIN MÜDAFAASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM. MİLLETİMİZİN, VATANIMIZIN SELÂMETİ, ORDUMUZUN MUZAFFERİYETİ İÇİN ÇALIŞALIM.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in alâmetlerini haber verdiği, Evliyâullah Hazeratı'nın ifşa ettiği kıyamete yakın senelerin, harp yıllarının içindeyiz. Dünya kaynayıp duruyor. Türk ordusu "Fırat Kalkanı" harekâtından sonra Suriye'nin İdlib kentinde ikinci bir sınır ötesi operasyona başladı. Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

"KÂFİRLERE ve MÜNAFIKLARA KARŞI CİHAD ET!" (Tevbe: 73)

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri "Küffar ülkeleri cihad eden bir Türk ve Türkiye görmek istemiyorlar." buyurmuşlardı. Allah-u Teâlâ ferman-ı ilâhi'sinde küfürle, kâfirlerle cihadı emretmiş, Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyurmuştur:"Ey Peygamber! Kâfirlere ve münâfıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran." (Tahrîm: 9) Devamını Oku